Notulen ALV 2020

De notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 17 januari 2020.