We hebben na de zomervakantie diverse reacties ontvangen over het feit dat het anti-parkeerkruis te goed werkt. Het verkeer stopt nu in de wijk met het gevolg dat we de wijk helemaal niet uit kunnen omdat er auto’s stoppen of parkeren om het kind op te halen van de school.

Hierdoor is op verzoek van de school/vereniging in december een gesprek geïnitieerd, helaas kon dit gesprek niet plaatst vinden ivm afwezigheid van de ambtenaar. Er is een nieuwe afspraak, deze staat voor morgen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering delen we kort mee wat er is besproken.