Hoe werkt de vereniging?

Buurtvereniging Dillenburg staat niet alleen voor een jaarlijkse zomerfeest. Dillenburg doet meer…

Dillenburg zorgt dat de buurt netjes wordt opgeruimd en daar krijgen we ook nog eens een vergoeding van de gemeente voor. Daarnaast is in 2019 een inkomstenbron toegevoegd met het ophalen van oud papier. In Nederland stijgen alle kosten, maar Dillenburg kan nu zijn contributie laag houden voor jullie. Dankzij alle vrijwilligers!

Met het afgelopen zomerfeest, gebeuren er ook talloze andere activiteiten en dit worden er in 2020 alleen maar meer. In 2020 is het zelfs mogelijk om zélf een activiteit te organiseren voor Dillenburg! Dillenburg is in contact met de gemeente en omliggende verenigingen, scholen en bedrijven. Deze contacten kunnen zorgen voor een betere woonomgeving. Een speeltuin, de verkeersdrukte, veranderingen bij “de schroef”, plantsoen, wegwerkzaamheden, afsluiting prins hendrikstraat en algemene klachten.

Dillenburg wordt overal in betrokken en zoekt samen naar oplossingen. Dit doet Dillenburg met jou en vóór jou! Dit allemaal doen we met vrijwilligers, die geheel belangeloos hun vrije tijd beschikbaar stellen voor de wijk. Het bestuur heeft iedere 2 maanden een vergadering en hierin bespreekt men de lopende zaken en toekomstige projecten. In de commissies activiteiten en veiligheid worden acties opgezet om het in de wijk nog aangenamer te maken. Zonder vrijwilligers kan de vereniging niets.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

7 december 2019