Alle leden krijgen vandaag (per e-mail) en komende dagen (per post) een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.